Myllarguten oval.jpg

 

Myllargutfestivalen.no

Myllargutparken

vis-à-vis Norsjø Ferieland

3812 AKKERHAUGEN

 

 

 

INDEX

MYLLARGUT-FESTIVAN 2018

MYLLARGUTEN

MYLLARGUT-STUGO

 

 

 

 

Myllargutstugo

Myllargutstugo vart bygd i slutten av 1700-talet og stod opprinneleg på husmannsplassen Ryntveitkåsa
under Øvre Ryntveit på Akkerhaugen. Det var her "Myllarguten" vart fødd i 1801. Myllarguten, Torgeir Augundsson, vert rekna som den mest særmerkte og namngjetne hardingfelespelaren i landet. Han var telemarking og flytta frå Akkerhaugen til Bø og Seljord og seinare til Åmotsdal og Grungedal. Han blei "oppdaga" av Ole Bull, som skipa til tre konsertar med "Myllarguten" i Bergen i 1849. Etter det heldt han konsertar og i Kristiania og København. Han døydde i Arabygdi i Rauland i 1872.

På slutten av 1800-talet ble huset flytta til Løvlund/Plassen.


Huset som stod på Løvlund/Plassen. Det er den høgre delen som er restaurert til "Myllargutstugo".

I 2004 blei huset flytta til Myllargutparken på Akkerhaugen. Samstundes blei ho restaurert tilbake til si opprinnelege utsjånad.

 

Holta bygdekvern ligger 50 meter fra Myllargutstugo. Her ble deler av Myllargutfilmen spilt inn i 1978/79. Myllarguten var her i sin barndom sammen med sin far som var møller.

Mølla er nå restaurert.

Se mer her

 

Tilbake til startsiden

    Webmaster: Johannes Akkerhaugen